Resepraktikan är tillbaka. Kartan med platsinfo: sverigeatlasen.se (under utveckling)