Hoppa till verktygsfältet
Platsens portalsida: Åhus

Järnvägen kom till Åhus via två bolag på 1880-talet. Först Gärds Härads Järnvägs (GJ) ångspårväg från Everöd till Åhus, därefter Kristianstad – Åhus Järnväg (CÅJ) 1886. Bolagen hade separata bangårdar och stationer. Nuvarande Åhus station tillhörde CÅJ och hette ursprungligen Åhus hamn. GJ:s station hade invigits 1883 med namnet Åhus station.

Nuvarande stationshuset byggdes 1912-13 efter ritningar av Kristianstads statsarkitekt PL Håkansson.

CHJ köpte upp CÅJ 1906. När CHJ köpte upp konkurrenten Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ) 1936 (GJ hade gått samman med några andra järnvägsbolag i ÖSJ 1898) blev det överflödigt med två linjer till Åhus och två stationshus. Banan Åhus – Everöd revs upp och gamla Åhus station fick nya funktioner.

Åhus hamn döptes därefter om till Åhus station. CHJ förstatligades 1944. Persontrafiken på sträckan Kristianstad – Åhus upphörde 1962.

2020 finns Percys Design i stationshuset.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!