Hoppa till verktygsfältet

Bilden visar hög aktivitet på Åkers styckebruks station 1978. Det har blivit desto lugnare efter Svealandsbanans tillkomst 1997.

Järnvägen kom till Åkers styckebruk med Norra Södermanlands Järnväg (NrSlJ) 1895. Stationen var även knutpunkt för bolagets bibana till Strängnäs.

Med Svealandsbanan blev rollerna ombytta. Trafiken mellan Eskilstuna och Södertälje och vidare till Stockholm går numera via Strängnäs station. För att komma till den nya ändstationen Åkers styckebruk leds tågen via gamla bibanan söder om Strängnäs.

Det går inga persontåg till Åkers styckebruk och knappt några godståg heller. Stationsbyggnaden finns kvar men stämningen är dyster. Större delen av bangården samt spåren mot både Eskilstuna och Södertälje är upprivna.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!