Hammenhög tingshus

Tingshuset i Hammenhög är samhällets tredje sedan Skåne blev svenskt och svensk lag började tillämpas från 1683. En första byggnad stod klart 1694. Detta ersattes av en ny byggnad 1753. Det nuvarande byggdes 1881-1885 efter ritningar av Ystads stadsarkitekt Peter Boisen.

Hammenhög var tingsplats för Ingelstads och Järrestads härader. Domsagan utökades med Simrishamn när staden fick landsrätt 1944. Domsagan utökades med Kiviks och Brösarps landskommuner 1967.

Hammenhög förblev tingsplats efter tingsrättsreformen 1971 då Ingelstads och Järrestads häradsrätt ombildades till Ingelstads och Järrestads tingsrätt. 1974 döptes domstolen om till Simrishamns tingsrätt.

Tiden som domstol tog slut 1983 då verksamheten flyttade till Simrishamn. Tingshuet såldes till privatpersoner som fortfarande äger byggnaden.

Simrishamn rådhuset

Simrishamn har troligen haft stadsrättigheter sedan 1200-talet. Staden hade rådhusrätt till 1944 då staden överfördes till landsrätt med Ingelstads och Järrestads domsaga. Häradsrätten flyttade in i rådhuset. Domsagan utökades 1967 med Kiviks och Brösarps landskommuner.

Med tingsrättsreformen 1971 omvandlades häradsrätten till Ingelstads och Järrestads tingsrätt. Domstolen bytte 1974 namn till Simrishamns tingsrätt. 1991 flyttade domstolen till nybyggda lokaler vid Storgatan.

Nuvarande rådhuset är från 1867 och ritat av Ystads stadsarkitekt Peter Boisen. Det ersatte ett äldre rådhus på samma plats.

Simrishamns fd tingsrätt

Simrishamn stad övergick till landsrätt 1944 i Ingelstads och Järrestads domsaga. Rådhuset behöll dock sin roll som domstol.

Vid tingsrättsreformen 1971 omvandlades häradsrätten till Ingelstads och Järrestads tingsrätt. Namnet ändrades 1974 till Simrishamns tingsrätt. Domstolen fick 1991 nya lokaler vid Storgatan.

Domstolen verkade här i tio år innan den lades ned 2001 i samband med att Simrishamns tingsrätt upphörde och Simrishamns och Tomelilla kommuner överfördes till Ystads tingsrätt.

Andra myndigheter som Skatteverket har övertagit lokalerna.

Simrishamn station

Simrishamn-Tomelilla Järnväg (CTJ) (Cimbrishamn-Tomelilla Jernväg), som öppnade för trafik 1882, var en så kallad ångspårväg – en enklare typ av järnväg.

Malmö-Tomelilla Järnväg (MöToJ) förvärvade 1896 CTJ och Malmö-Simrishamns Järnvägar (MSJ) bildades. Linjen mellan Tomelilla och Simrishamn rustades upp till järnvägsstandard. Trafiken förstatligades 1943.

Den ökade bilismen och järnvägsläggningarna hotade även trafiken mellan Simrishamn och Tomelilla (-Ystad). 1985 gick kommunerna samman och började driva rälsbusstrafik under namnet SiTY efter de inblandade kommunerna. 2000-talet blev desto ljusare. Banan elektrifierades 2003 och med sammanslagningen av Kristianstads län och Malmöhus län går det numera Pågatåg mellan Malmö och Simrishamn via Ystad.

Hoppa till verktygsfältet