Myresjö gamla kyrka

Myresjö gamla kyrka byggdes som de andra Njudungskyrkorna under 1100-talet. På grund av den stora befolkningstillväxten under 1800-talet byggdes en ny kyrka och gamla kyrkan förföll till öde kyrka. På 1920-talet genomfördes en omfattande renovering och kyrkan fick sitt nuvarande utseende. Klockstapeln tillkom vid renoveringen.

Vid en av kyrkportarna finns en inmurad runsten. Det finns även en runsten inne i kyrkan.

Vetlanda Forngården

Forngården öppnades 1936 efter att Hembygdsföreningen Njudung fått marken från kommunen. Till parken flyttades ett par hus som stått i en hembygdspark i Västra Folkparken.

På området finns Vetlanda skolmuseum som invigdes 1992. Skolhuset var då nybyggt men enligt gamla ritningar.

Här finns även en minnesten från Gustav VI Adolfs Eriksgata samt en av planeterna i Vetlandas modell av solsystemet,

På sommaren anordnas allsångskvällar. På sommaren håller även sommarcaféet och minigolfen öppet.

Sävsjö Vallsjöbaden

Vallsjöbaden ligger fem kilometer öster om Sävsjö. Platsen ägs av Sävsjö kommun och drevs i 40 år av IOGT-NTO. På sommaren arrangeras bland annat mycket populära danskvällar. Kaféet är känt för sina räksmörgåsar. Det finns även en minigolfbana vid dansbanan.

Anläggningen öppnades 1935 av elitidrottsmannen (med bl.a. två svenska rekord i tyngdlyftning) och konditorn Petrus Svensson (1900-1980). Vallsjöbaden blev ett populärt utflyktsmål för såväl Sävsjö- som Vetlandabor, som kunde ta badtåget till Vallsjöbaden fram till början av 1960-talet.

Sportanläggningen var särskilt populär bland brottare, boxare och cyklister. Det anlades även tennisplaner samt en idrottsplan, Smålandsvallen.

År 1962 sålde Svensson anläggningen till Sävsjö kommun.

2018 meddelade IOGT-NTO att de inte hade kraften att driva vidare verksamheten. Våren 2019 är det fortfarande oklart vem den nya arrendatorn är.

Vid vallsjön finns även Vallsjö gamla kyrka och Sankt Sigfrids källa.

Vallsjö gamla kyrka

Vallsjö kyrka är en av Njudungskyrkorna kring Sävsjö och Vetlanda. Dessa byggdes under 1100-talet i en romansk stil som inspirerats av domkyrkobygget i Lund.

Predrikstolen är från 1600-talet. Takmålningar från 1700-talet. Klockstapeln från 1929. Kyrkans ursprungliga torn brändes ner av danskar 1568.

Gamla kyrkan övergavs i samband med att Vallsjö nya kyrka stod klar. 1951 återinvigdes dock den gamla kyrkan och fungerar numera som sommarkyrka.

Några hundra meter sydväst om kyrkan finns fler sevärheter: Sankt Sigfrids källa samt en runsten.

Sävsjö tunneltorget

Tunneltorget är en av de platser inom Sävsjös tradgård som skapades i samband med byggandet av planfria korsningar längs stambanan. Skulpturen heter Vattenkälla och är utförd av Solbritt Forsling-Jörpeland (1997).

Skulpturen bekostades av Sävsjöpojkarna. Torget ändrar dramatiskt karaktär efter årstid. Även skulpturen har dramatiskt ändrat färg då den allt svagare blå färgen slutligen blästrades bort och skulpturen blev grå.

Sävsjö Eksjöhus

Sävsjö Trähus AB var en hustillverkare som grundades 1968. Sedan årsskiftet 1987-1988 ingick företaget i Midway Holding AB. Företaget köptes upp av Eksjöhus 2014.

Varumärket Sävsjöhus upphörde 2016, men produktionen av Eksjöhus finns kvar i Sävsjö. Kontor och tillverkning finns på Odengatan 55 på östra sidan av järnvägen. Gamla banvallen från Sävsjö mot Vetlanda går längs fabriksbyggnaderna.

Sävsjö SkytteCenter

Sävsjö SkytteCenter finns på Odengatan 13 i Arlas gamla ostlager. Centret invigdes den 5 maj 2004 av Carl XVI Gustaf. 

Centret erbjuder olika skytteaktiviteter som trekamp och femkamp.En storslagen klättervägg beräknas stå klar julen 2014.

Utanför entrén står ett verk av motorsågskonstnären Sören Niklasson. Kniven invigdes i samband med en knivmässa 2005. Verket bekostades av Sävsjöpojkarna.

Skyttecentret driver i samarbete med Aleholmsskolan ett riksskyttegymnasium.

Sävsjö FritidsCenter

Sävsjö FritidsCenter är namnet på de kommunala sport- och fritidsanläggningarna som finns söder om väg 127, med infart till Hägnevägen.

Enligt kommunens webbplats (2014) ingår följande anläggningar i Sävsjö FritidsCenter:

* Familjebadet, äventyrsbad för hela familjen
* Hofgårdsbadet, friluftsbad
* Hofgårdsvallens idrottsanläggning, 2 gräsplaner och friidrottsanläggning och omklädningsbyggnad.
* Sävsjö Ishall
* Sävsjö Sporthall
* Tennisbanor, 3 grusbanor vid Sporthallen
* Motionsspår runt Eksjöhovgårdssjön
* Sävsjö Camping

Sävsjö FF:s klubbstuga ligger på området. Föreningen har sin hemmaarena på Hofgårdsvallen.

Sävsjö stadsbibliotek & turistbyrå

Sävsjö stadsbibliotek ligger längs Storgatan, men har adressen Östra Järnvägsgatan 16 A. Biblioteket ligger i ett hus från 1978. Detta hus ersatte det sk Hammargrenska huset där biblioteket varit verksamt sedan 1965.

Tittar man noggrant på husets fasad kan man se att det står Hörbergsalen. Denna sal fanns då huset invigdes, men vid en renovering 1996 gjordes salen om till arbetsutrymmen för bibliotekets personal.

Biblioteket ligger bredvid järnvägen, ett stenkast från stationen. Från biblioteket leder en trappa ner till Tunneltorget och därifrån vidare till Stora torget.

Turistbyrån har huserat på olika platser de senaste åren. Först fanns den i en lokal i fd Stadshotellet, därefter i fd Pressbyråns byggnad mellan Stora torget och järnvägen. De senaste åren har den legat i biblioteket med adressen Storgatan 4.

Sävsjö Stora torget

Stora torget lever upp på fredagarna när det är torghandel. Fontänen med skulpturen Gossen av Margareta Engström (1972) utgör ett blickfång på torget. Förr delades torget av biltrafiken, som gick snett över torget längs den så kallade diagonalen.

En av stadens handelsgator, Köpmangatan, utgår från torget. Kring torget ligger bland annat före detta Stadshotellet, Smålands Dagblads redaktion samt turistbyrån.

En fråga som kan uppstå angående namnet på Torget är: ”Om det finns ett Stora torget, var finns det då ett Lilla torget?” Svaret är att Lilla Torget inte finns längre. Det har bytt namn till Lundbergsplan.

Sävsjö Smålands Dagblad

Smålands Dagblads lokalredaktion i Sävsjö finns på adressen Stora Torget 5a. Huvudredaktionen ligger i Nässjö. Tidningen ingår i SmT-gruppen tillsammans med Smålands-Tidningen, Tranås Tidning och Vetlanda Posten. SmT-gruppen utgör en del av Hall media.

Dagbladet har en något snårig historia av nedläggningar, sammangåenden och återuppståelser. Tidningen grundades ursprungligen 1922. Dagbladet återuppstod senast 2013 när delar av Smålands-Tidningen knoppades av.

Lokalredaktionen för Smålands Dagblad (Smålands-Tidningen) i Sävsjö fanns i andra lokaler på Köpmansgatan 2. Promenerar man vidare längs Köpmangatan från Stora torget kommer man till kaféerna vid Torkån.

Vallsjö Sankt Sigfrids källa

Sankt Sigfrids källa är belägen mellan gamla landsvägen och Vallsjön en bit sydväst om Vallsjö gamla kyrka.

Enligt legenden vägrade bönderna i trakten ge vatten till en törstig Sankt Sigfrid. Han vände sig då till Herren med en önskan om vatten och blev bönhörd. På platsen rann det upp en källa. Ännu idag kan man dricka ur källan och se stenen med märken efter den bönfallande Sigfrids knän.

På andra sidan gamla landsvägen finns en runsten med inskriptionen:

:uesti:auk:iuar:auk:su[lfa:]bruþr:þriR:karþu:bru:þasi
:auk:satu:stein:þana:eftiR:þialfa:faþur:[sin]

Väste (Visäte) och Ivar (Joar) och Sylva, tre bröder, gjorde denna bro och satte denna sten efter Tjälve, sin fader.

Sävsjö Perennparken & Lagunen

Den kanske vackraste platsen i Sävsjö är Perennparken med Lagunen. Sävsjöån är delvis uppdämd till en lagun. På den lilla ön i laguner sitter Näcken som träskulptur.

Det hålls en del arrangemang i parken som nationaldagsfirande. Om vädret är dåligt kan man ta sin tillflykt till ett vindskydd.

Perennparken och Lagunen utgör delar av Sävsjö trädgård.

Ån skiljer parken från Kulturhuset.

Norra Ljunga kyrka

Norra Ljunga ligger längs häradsvägen mellan Vrigstad och Sävsjö. Kyrkan skiljer sig från de andra Njudungskyrkorna genom att den har kvar sitt medeltida torn (byggt kring år 1200). Kyrklockorna är dock tunga och hänger i en klockstapel från 1950-talet.

Kyrkan är känd för sin interiör med målningar av bland andra häradsmålaren Pehr Hörberg. Hörberg bodde under 14 år i Norra Ljunga socken. Tyvärr brann en del av inredningen upp under en brand 1977.

Sävsjö Minnet av Folkets park

Sävsjö Folkets park låg på denna plats mellan åren 1923 och 1971. En park hade redan anlagts 1910 på nuvarande hembygdsparkens område, men efter drygt 10 år flyttades parken upp till Spången.

Folkparken lyckades aldrig riktigt hantera konkurrensen från andra nöjesetablissemang i tex Vetlanda eller Vallsjöbaden och 1971 tog eran slut. Kommunen köpte marken och rev parken 1973 för att upplåta marken till det nuvarande villaområdet.

På platsen finns ett minnesmärke med bland annat en illustration som visar hur byggnaderna i Folkparken låg i förhållande till den nuvarande bebyggelsen. Minnesmärket, som invigdes 2003, bekostades av Sävsjöpojkarna.

Hoppa till verktygsfältet