Malmö västra station

Malmö Västra var en järnvägsstation som byggdes till invigningen av Malmö-Ystads Järnväg (MYJ) 1874. 1886 tillkom trafik till stationen med Malmö-Trelleborgs Järnväg (MTJ). Ett nytt stationshus byggdes 1897 efter ritningar av Ystads stadsarkitekt Peter Boisen. Detta hus såldes till staten 1941 i samband med att MYJ och MTJ förstatligades i början på 1940-talet. Staten sålde vidare till Malmö kommun 2012. Persontrafiken vid stationen upphörde 1955 när sträckan Malmö Västra – Södervärn lades ner.

Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ) passerade stationen, men MLJ hade en egen station något öster om Malmö Västra. Denna station revs 1960.

Området kring Malmö Västra har byggts om till Malmö Live: ett konserthus, kongressanläggning och hotell. Bygget stod klart 2015. Bilderna från 2013 och 2016.

Hoppa till verktygsfältet