Alla inlägg av admin

Åkerbo härads tingshus

Åkerbo härads tingshus byggdes 1888-89 och kom att bli tingsplats för inte bara Åkerbo härad.

Åkerbo härad hade delat tingsställe med Skärskinds härad fram till 1855 i Kumla, då Åkerbo sålde sin andel och flyttade sitt tingsställe till Linköping. Häradet delade nu tingshus, den så kallade Gyllenramska gården på Barnhemsgatan, med Hanekinds härad. 1889 stod det nya tingshuset färdigt på samma gata.

Samma år tillkom även Bankekinds härad till tingshuset. Häradet hade tidigare haft tingsplats i Fillinge på vägen mellan Linköping och Åtvidaberg.

1918 slogs Valkebo och Gullbergs härader samman till ett tingslag. Ny, gemensam tingsplats fanns vid Stora torget i Linköping. 1924 flyttade Gullbergs och Valkebos tingsplats till Barnhemsgatan.

Domstolens verksamhet avslutades i samband med tingsrättsreformen på 1970-talet. Nu upplöstes häraderna samt Linköpings stad då Linköpings tingsrätt bildades. Tingsrätten tog över rådhusrättens lokaler i väntan på att en nybyggd domstol på Apotekargatan skulle bli inflyttningsklar.

Åkerbo härads tingshus står kvar. Byggnaden har haft olika funktioner sedan 1970. 2018 invigdes huset som ett rehabboende för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Linköping Garnisonen

Garnisonen Linköping

Garnisonen är en stadsdel i Linköping som har växt fram efter Livgrenadjärregementets (I 4) och Svea artilleriregementes (A 3) nedläggning 1997. Dubbelkasernområdet uppfördes ursprungligen 1922 för de två livgrenadjärregementen som var stationerade på Malmen utanför Linköping.

1927 upplöstes de båda regementena och omorganiserades till Livgrenadjärregementet. Detta regemente använde huvudsakligen den västra delen av dubbelkasernområdet fram till nedläggningen.

Den östra delen inhyste olika verksamheter tills den åter beboddes av ett regemente genom Östgöta luftvärnsartilleriregemente (A 10) (1938-1942) som ombildades till Östgöta luftvärnsregemente (Lv 2) (1942-1963). Regementet avvecklades och ersattes av Svea Artilleriregemente (A 3) som flyttade från Rissne på Järvafältet. Regementet verkade sedan i Linköping till 1997.

På området finns minnesstenar över Lv 2, I 4 och A 3.

Den numera civila Garnisonen har drag av ett rättscentrum då flera verksamheter utöver Linköpings tingsrätt har förlagt sin verksamhet till det gamla regementesområdet. I området finns bland annat Förvaltningsrätten i Linköping, Polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL.

Garnisonmuseet var verksamt till februari 2016 då det stängdes. Det är oklart vad som händer med museet och samlingarna.

Området förvaltas av Garnisonfastigheter. I länklistan längre ner på sidan finns en länk till en översiktskarta över området.

Linköpings tingsrätt

Linköpings tingsrätt

Det kalla krigets slut innebar att det svenska försvaret bantades rejält. Detta medförde att de nedlagda regementenas kaserner frigjordes för nya uppgifter.

I Linköping lades båda regementena i Garnisonen ned 1997. År 2002 flyttade Linköpings tingsrätt från fastigheten i centrum in i nyrenoverade lokaler. Flera andra rättsvårdande myndigheter som Polisen och Åklagarmyndigheten flyttade också till Garnisonen. Här skapades ett slags rättscentrum.

Likt flera andra tingsrätter har Linköping tingsrätts domsaga utökats kraftigt under 2000-talet då Motala tingsrätt och Mjölby tingsrätt lades ner och deras verksamhet flyttade över till Linköpings tingsrätts.

Tingsrättens domkrets omfattar nio kommune: Boxholms kommun, Kinda kommun, Linköpings kommun, Mjölby kommun, Motala kommun, Vadstena kommun, Ydre kommun Åtvidabergs kommun och Ödeshögs kommun.

I samma byggnad som tingsrätten finns även Förvaltningsrätten i Linköping samt Hyres- och arrendenämnden.

Linköping Gamla tingsrätten

Fd tingsrätten Linköping

Byggnaden uppfördes 1972-74 för att lösa lokalproblemen för den nyligen inrättade Linköpings tingsrätt. Tingsrätten hade påbörjat sin verksamhet i rådhusrättens gamla lokaler.

Flera härader hade haft sina tingsställen i Åkerbo härads tingshus på Barnhemsgatan 4. Med tingsrättsreformen upplöstes häradsrätterna och kommunerna inom en domsaga kom att tillhöra en tingsrätt.

Kalla krigets slut och de stora förbandsnedläggningarna i Sverige frigjorde stora ytor för bland annat offentlig verksamhet. Tingsrätten flyttade 2002 ut till en nyrenoverad domstolsbyggnad det gamla regementesområdet Garnisonen.

Linköping SAAB Arena

SAAB Arena Linköping

Saab Arena är Sveriges fjärde största arena efter Globen, Scandinavium och Malmö Arena. Arenan rymmer upp till 11 500 personer.

Arenan invigdes 2004 ursprungligen som Cloetta Center. 2014 ändrades namnet till SAAB Arena. Arenan är Linköping HC:s hemmaplan.

Linköpings resecentrum

Linköpings resecentrum

Linköpings Centralstation byggdes 1871-1872 efter ritningar av Adolf W Edelsvärd och troligen Axel Kumlien. Stationen låg vid Östra stambanan som band samman Nässjö och Stockholm via Östergötland. Delsträckan Linköping- Norrköping invigdes 1872 och Östra stambanan i sin helhet 1874.

Utöver Statens järnvägar fanns även privata järnvägar med verksamhet vid stationen. Smalspåriga (891 mm) Mellersta Östergötlands Järnvägar (MÖJ) byggde en bana västerut från Linköping till Fågelsta (1897). Företagets bana drogs även österut till Ringstorp (1908). MÖJ byggde en parallell järnvägsbro över Stångån.

Östra Centralbanan (ÖCJ) hade en ändpunkt i Linköping. Företaget byggde banorna Linköping – Vimmerby (1902) och Bjärka Säby – Åtvidaberg (1920).

MÖJ förstatligades och verksamheten lades ner i början på 1960-talet. Även ÖCJ förstatligades. Efter många turer drivs järnvägstrafik numera hela vägen till Kalmar längs den så kallade Stångåbanan.

Originalbyggnaden är skyddad och ser till stora delar ut som den gjorde vid invigningen. Stationen/ resecentret har dock byggts ut under årens lopp med bland annat väntsal för bussterminalen.

Resecentrats störste personlighet är Trästinsen.Han framställdes av Slöjdinstitutet i Linköping till stadens 700-års jubileum 1987.

Linköping Gamla vattentornet

Gamla vattentornet Linköping

Gamla vattentornet stod färdigt på Kanberget 1910. En fyrkantig jugendskapelse i Helsingborgstegel. Mönsterteglet kom från Hyllinge och dörröverstyckena var från Tornby kalkstensbrott i Fornåsa socken. Ritningarna var av Axel W Brunskog.

Staden växte och fick ett ökande vattenbehov. Gamla tornet räckte inte längre till och ersattes av Nya vattentornet 1958.

Tornet stod oanvänt några år, men fick en ny funktion 1988 när tornet byggdes om till bostadshus. Ritningarna till ombyggnaden stod Lars Brunskog för – dotterson till Axel W Brunskog.

Linköpings stifts- och landsbibliotek

Linköpings stifts- och landsbibliotek | Av LA2 [CC SA 1.0 (http://creativecommons.org/licenses/sa/1.0/)], från Wikimedia Commons

Efter den anlagda branden 1996 invigdes år 2000 nya lokaler för Stadsbiblioteket. Det nya biblioteket ritades av Nyréns arkitektkontor.

I byggnaden finns ett stadsarkiv, länsbibliotek kommunalt informationskontor. Tidigare låg även turistbyrån här.

Stiftsbibliotekets samlingar har byggts upp sedan 1600-talet.

Kaktusplanteringen Norrköping

Carl Johans park, kaktusutställning

I den södra delen av Carl Johans park finns sedan 1926 Norrköpings stolthet Kaktusplanteringen. Här visas varje år en ny ny motivgrupp av uppemot 25 000 växter, till stor del kaktusar. Årets motivgrupp påbörjas i maj och efter flera veckors arbete kan den invigas i juni.

Under vintern finns kaktusarna i ett växthus. Kaktusarna härstammar från en donation från byggmästare Anders Carlsson 1910.

Norrköping Carl Johans park

Karl Johan-staty

Prominenta Norrköpingsbor beslöt på 1840-talet att resa en staty över konung Karl XIV Johan. Statyn skapades av Ludwig Schwanthaler (1802-1846) och gjöts i München. Statyn invigdes 1846.

Platsen för statyn hette ursprungligen Saltängstorget, men torget fick ett mer passande namn som Carl Johans torg efter att statyn hade rests. 1887 omvandlades torget till en park med namnet Carl Johans park.

Norr om parken hade en annan park på 1860- och 1870-talen anlagts med namnet Stadsparken och senare Järnvägsparken. På 1970-talet slogs parkerna samma och fick ett gemensamt namn: Carl Johansparken. År 1999 ändrades namnet till Carl Johans park.

I parkens södra del ligger Kaktusplanteringen.