Alla inlägg av admin

Bromölla Strandängens IP

Bromölla Strandängens IP

Strandängens idrottsplats ligger som namnet antyder på en äng vid Ivösjöns strand. Strandängen är hemmaarena för Ifö/Bromölla IF. Föreningen bildades 1927.

Vid Utflyktsveriges besök sommaren 2014 hade årets stora loppis hållits dagen innan. På idrottsplatsen bågnade ännu borden av osålda saker och ting.

Ovanför läktaren hängde en skylt med den käcka texten Bromölla kommun satsar på ungdomen.

Västra Sallerups kyrka

Västra Sallerups kyrka var nära att rivas i början på 1890-talet. Anledningen var att församlingen hade byggt en ny och större kyrka i det snabbväxande Eslöv. Församlingen hade fått tillstånd att riva gamla kyrkan, men när den nya kyrkan stod klar 1891 så ångrade man sig och lät den gamla kyrkan stå kvar som ödekyrka. Värdefulla inventarier som dopfunt och predikstol flyttades till nya kyrkan.

Inredningen återbördades till gamla kyrkan när denna efter omfattande renoveringar återinvigdes 1953. Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. Tornet är troligen från 1400-talet. En större ombyggnad genomfördes 1751.

Eslöv silo

Silon på Kvarngatan i Eslöv byggdes 1964 av AB Carl Engström. Kapacitet: 300 ton/cylindrisk kapsel, 40-150 ton/stjärnkapsel.

Eslöv ligger i en rik jordbruksbygd, vilket bland annat medfört att det tidigare fanns ytterligare en stor silo i staden. Den låg på Bruksgatan fram till rivningen 2012.

Källa: Silor – Landskapets landmärken: Inventering och dokumentation av spannmålssilor i Skåne (2012)

Staffanstorp järnvägsstation

Tack vare järnvägen växte Staffanstorp till ett livskraftigt samhälle. Stationen placerades i anslutning till vägkorsningen med vägar mot Malmö, Lund, Trelleborg och Dalby.

Den första järnvägen som drogs via Staffanstorp var Lund-Trelleborgs Järnväg (LTJ), som invigdes 1875.

Staffanstorp blev järnvägsknut när även Malmö-Tomelilla Järnväg kom till byn. MöToJ invigde sin bandel genom Staffanstorp 1892.

Båda dessa järnvägsbolag slogs samman med andra bolag och bytte därigenom namn under sin verksamhet fram tills de förstatligades på 1940-talet.

LTJ övertog banan Lund-Kävlinge Järnväg (LKJ) 1903 och slogs samman 1919 med Landskrona-Kävlinge Järnväg (LKJ) till Landskrona-Lund-Trelleborgs Järnväg (LLTJ).

Malmö-Tomelilla Järnväg förvärvade Simrishamn-Tomelilla Järnväg (CTJ) 1896 och bytte namn till Malmö-Simrishamns Järnväg (MSJ).

Järnvägarnas lönsamhet byggde till stor del av transporter till och från Staffanstorps sockerbruk. När bruket på 1930-talet övergick till landsvägstransporter innebar det ett stort trafikbortfall för järnvägsbolagen. Bettransporterna till Staffanstorp upphörde helt på 1950-talet.

Trafiken på linjerna genom Staffanstorp minskade efter kriget. Järnvägen mellan Lund och Trelleborg lades ned 1960. Persontrafiken mellan Malmö och Tomelilla upphörde 1970 och därefter minskade även godstrafiken. Det finns dock fortfarande spår mellan Malmö och Staffanstorp.

Järnvägsstationen finns kvar och i lokalerna bedriver restaurangen Järnvägskrogen sin verksamhet.

Eslöv Österkyrkan

Österkyrkan i Eslöv byggdes 1897 som Missionsföreningen Betel. Under slutet av 1900-taket och 2000-talet ökade det ekumeniska samarbetet. EFS missionsförening inledde verksamhet i huset som bytte namn till Österkyrkan.

Eslövs leksaksmuseum

Eslövs leksaksmuseum invigdes 2011 av Johan Glans. Eldsjälarna bakom museet är far och son Stig Sundberg och Håkan Sundberg.

I lokalerna finns många olika slags leksaker: Barbiedockor, tennsoldater, smurfar, Lego mm. Störst uppmärksamhet får troligen modelljärnvägen.

Museet breddade verksamheten 2016, då en historisk avdelning om anrika Eslövsföretaget Åkermans invigdes. Museet kan numera beskrivas även som ett industrihistoriska museum.

Eslöv Gamla vattentornet

Gamla vattentornet i Eslöv togs i drift 1905 efter ritningar av C.A. Ambrosius. Tornet byggdes i armerad betong, är 38 meter med en diameter på 7 meter. Tornet byggdes av privata intressenter. Eslövs köping köpte tornet efter några år.

Eslöv växte och tornet räckte inte till för den ökade vattenkonsumtionen. Det togs ur drift när ett nytt vattentorn stod färdigt på Allmänningen 1969.

Tornet har haft olika ägare sedan 1969, vilket bland annat har medfört att det klarat sig från rivning.