Platsens portalsida: Högsby kommun

Berga station ligger norr om kommuncentrat Högsby. Berga är kommunens järnvägscentrum med järnvägstrafik som sträcker sig tillbaka till 1871 då viss trafik på bandelen Berga-Oskarshamn inleddes. Hela sträckningen av Nässjö-Oskarshamns Järnväg (NOJ) invigdes 1874.

Berga uppgraderades till järnvägsknut när smalspåriga (891 mm) Kalmar-Berga Järnväg (KBJ) invigdes 1897. Det fanns planer på att förlänga denna järnväg till Västervik, men dessa planer genomfördes inte.

Både NOJ och KBJ förstatligades på 1940-talet. Trafiken på KBJ och Berga minskade gradvis efter kriget, delvis på grund av att KBJ var en smalspårsbana. Hela KBJ:s sträckning och vidare till Hultsfred breddades under 1970-talet till normalbredd. På 90-talet kom trafiken igång på den nydöpta Stångådalsbanan mellan Linköping och Kalmar. Berga återfick sin roll som järnvägsknut.

Sedan 2014 bedrivs ingen reguljär persontrafik (förutom trafiken längs Stångådalsbanan) längs gamla NOJ mellan Berga och Eksjö. Även tågtrafiken mellan Berga och Oskarshamn har kraftigt reducerats.

det ståtliga stationshuset från 1898 ritades av georg a. nilsson. det ersatte en äldre stationsbyggnad från 1874. den gamla byggnaden kom att användas till stinsbostad, men efter den brunnit ner 1901 byggdes den nya stationen till med en andra våning för den husville stinsen. stationen fick sitt nuvarande utseende 1903.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!