Hoppa till verktygsfältet

Midsommarstången i Skanör byggs varje år enligt den teckning som Linné gjorde av majstången i Skanör-Falsterbo. På Axel Nelsons webbsida om Skanör jämförs 1700-tals och 1900-tals stängerna.

Skanör befann sig i mitten av 1700-talet i en nedgångsperiod; det fanns inte någon gästgivargård och det fanns inte heller några butiker.

Numera är Skanör-Falsterbo välmående och filmens biltur avslutas vid Skanörs Gästgifvaregård och det berömda övergångsstället.

Filmens text: Midsommarsafton var nu förhanden. Ungdomen av drängar och pigor hade samlat sig på torget. Drängarna hade framskaffat stänger och pigorna blomster. Stängerne blevo ihoplänkade till form av den högste mast med sina tvärspjut, och inom några minuter var hela stången beklädd med blomster och kransar, som hängde på ändarna av spjuten. Den således förfärdigade majstången, som var den vackraste och präktigaste, upprestes med skri och rop, omkring vilken ungdomen dansade hela denna natten, fastän det regnade.

Närliggande platser

Externa länkar

Sök på Respraktikan:

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!