Platsens portalsida: Ystads kommun

Med Linnés egna ord.

På ett flertal platser som besöktes av Linné finns informationsskyltar uppsatta. Dessa består av ett Linnécitat från den aktuella platsen, en teckning samt kompletterande information.

Resan till Bjersjöholm blev inte bara en utflykt till en plats besökt av Linné, utan blev även en kommentar till informationsskyltens innehåll. Teckningens motiv iscensattes.

Filmens text: Trädgården hade vackra ritningar av buxbom, många små franska dvärgaplar, klippte som korgar, vackra häckar av avenbok, åtskilliga valnöteträn.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!