Detta är del III i en serie med fyra delar. Del I, del II, del IV

Karolinerna från Smålands Karoliner förevisade även hur det gick till när musketerarna fick order från att ladda till att avskjuta sina musköter.

Nedanstående bildspel visar att det ingick många moment i denna process.

Infanteriregementena under Karl XII tid var uppbyggda av 2/3 musketerare och  1/3 pikenerare. Piken, som började anses föråldrad i början av 1700-talet, användes av den svenska armén främst för defensivt bruk. Piken kunde vara flera meter lång. Karolinen nedan visade hur piken användes för olika uppgifter.

Både pikenerare och musketerare hade en värja som kompletterande vapen.

Lämna en kommentar

Kommentera