När järnvägsnostalgiker kliver av tåget i Örebro är sannolikheten stor att de tar och hälsar på bysten av tågpionjären Eugen von Rosen framför stationsbyggnaden.

Eugen von Rosen framför Örebro Centralstation

von Rosen kämpade för att få Sverige att ta till sig de nya spårbundna innovationerna från kontinenten. Det blev inte mycket av von Rosens storslagna planer för ett privatfinansierat stambanenät i Sverige, men hans idéer förverkligades till viss del genom de stora statliga satsningarna på 1850-talet och framåt.

Det var dock två privata initiativ i samverkan som kom att bygga den första, moderna järnvägen. Köping – Hult Järnväg (KHJ) tänkte binda samman sjötransporterna på Mälaren och Vänern med en järnvägsförbindelse från Köping vid Mälaren till Hult, en liten ort söder om Kristinehamn. Ett parallellt projekt tänkte förbättra transporterna mellan Nora och Örebro med en hästdragen järnväg.

KHJ:s planer realiserades bara till ungefär hälften med en utbyggd järnväg från Örebro via Ervalla, Frövi, Arboga till Köping. Statens Västra stambana gjorde en linje mellan Örebro och Hult överflödig. Med KHJ:s bygge av lokdriven bana reviderade det andra initiativet sina planer och koordinerade sitt projekt med KHJ. De byggde en lokdriven anslutning till KHJ i Ervalla. Den reviderade järnvägen fick namnet Nora-Ervalla Järnväg (NEJ).

Premiärtåget tuffade mellan Örebro och Nora den 5 juni 1856.

Det känns lite vemodigt, att trots att järnvägen finns kvar mellan Örebro och Nora så drivs det ingen reguljär passagerartrafik mellan städerna. Vill man åka till slutstationen för den första tågförbindelsen får man snällt kliva på länstrafikens komfortabla bussar (eller välja något annat icke-rälsbaserat transportalternativ) för att komma till Nora.

I Nora vårdas minnet av järnvägsepoken ömt. Den mycket aktiva föreningen Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ) har närmare 200 fordon och vagnar i sin ägo. På sommaren trafikeras olika stationer kring Nora med både rälsbuss och ånglok. Enligt föreningens webbplats finns även viljan till att åter börja trafikera banan ända bort till Bofors!

Nora station med NBVJ:s vagnpark till vänster och bussen till Örebro till höger.

Läs mer om Örebro Centralstation och Nora station på Resepraktikan.

Källa: Historiskt.nu om NEJ, Historiskt.nu om KHJ

Lämna en komentar

Kommentera