Den obligatoriska skolpliktens svenska skola använde olika typer av kartor till ämnet Sveriges geografi. Vissa landskapskartor kunde vara upp till två meter i höjd eller bredd.

Resepraktikan ropade in en Värmlandskarta från 1950-talet på en webbauktion. Denna karta ingick i en serie av landskapskartor där viktiga ekonomiska, infrastrukturella och kulturella platser presenteras med illustrationer.

Huvudfokus ligger på landskapets städer som utmärks med röda cirklar. Kring dessa cirklar finns illustrationer med stadens landmärken — ofta en kyrka och/ eller ortens viktigaste industri. Även mindre orter kan markeras med en fabrik eller annat landmärke.

Många platser på Värmlandskartan illustreras med industrier. Denna del av Sverige hade stora industrier inom bland annat gruv-, malm- och träbranscherna. Hjärtat i det industriella Värmland var Uddeholmsbolaget med huvudkontor i byn Uddeholm och ett mäktigt stålverk i Hagfors.

Värmland är dock kanske mest känt i Sveriges som ett berättelsernas landskap, vilket markeras med en liten illustration av Selma Lagerlöf, där hon skriver i sitt hem Mårbacka.

En intressant detalj i det numera till stora delar postindustriella Sverige är bilden på några glasprodukter vid det på sin tid kända Eda glasbruk. Det finns inte mycket kvar av detta bruk; byggnaderna har rivits och ersatts med köplador för den lukrativa handeln vid norska gränsen.

Filipstad illustreras med John Ericssons monumentala grav. 

Detaljbild av Värmlandskartan.

Lämna en kommentar

Kommentera