Resepraktikan besökte den trevliga turistbyrån i Värmekyrkan under sommaren 2018. Det visade sig senare att det skedde under turistbyråns sista veckor.

Med förändrade vanor för informationsinhämtande hos den moderna turisten ansåg kommunen att det var överflödigt med en central, kommunal turistinformation. Kontoret sålde mest biljetter till evenemang och olika typer av parkeringstillstånd.

Turistbyrån ersätts med den nya erans mer uppsökande turistinformerande genom så kallade InfoPoints på strategiska lägen där turisterna befinner sig. För de turister som inte befinner sig vid eller uppsöker informationspunkterna finns möjlighet att fråga någon av de 17 informatörerna på det nyöppnade kontaktcentret i förvaltningshuset Rosen på Trädgårdsgatan.

Det framfördes en del kritik mot nedläggningsbeslutet, men beslutet låg fast.

Lämna en kommentar

Kommentera