Landskapskartan över norra Norrland är i skala 1:700 000. Norra Norrlandskartan innefattar tre landskap och två län. Landskapen Lappland, Norrbotten och Västerbotten organiseras i de två länen Norrbottens län och Västerbottens län med residensstäderna Luleå och Umeå. Luleå är även stiftsstad.

Kartan är ritad  efter samma principer som de andra kartorna i serien. Städer markeras med röda cirklar. Sevärdheter, riksintressanta platser, befolkningar, näringsgrenar och fenomen illustreras vid städerna eller ute i naturen.

Den vida naturen i Lappland illustreras med några djurarter. De viktiga gruvorna i Malmberget och Kiruna ritas ut. Bodens fästning illustreras med ett par kanontorn.

Lapplands samiska befolkning visas som renägare norr om Kiruna och som handlande på marknaden i Lycksele.

Kartan skiljer sig från de andra landskapskartorna genom att platser utanför de illustrerade landskapen markeras. Både Narvik i Norge och Tornio i Finland får vara med. Narvik är en mycket viktig utskeppningshamn för den svenska järnmalmen. Tornio utgör en del i ”dubbelstaden” Haparanda-Tornio och kan troligen hänvisas till under en diskussion om godtyckligheten i hur riksgränsen drogs mellan Sverige och Finland 1809. 

Lämna en kommentar

Kommentera