På webben finns två huvudinriktningar för en organisation eller företag att berätta om sin verksamhet:

1) Utgå från samtiden och fokusera berättelsen om organisationen på den nuvarande verksamhet.

2) Utgå från organisationens historia och berätta om den nuvarande verksamheten utifrån denna historia.

I en del fall berättar organisationen möjligen om när verksamheten grundades och eventuellt när den köptes upp eller fusionerades med någon annan organisation. Därefter går man över till den nuvarande verksamheten.

Ett sådant nutidsperspektiv är inte till större hjälp för projekt som Resepraktikan; källor till organisationens historia får sökas på annat håll. Ibland kommer Wikipedia till hjälp, i andra fall kan internet sakna information om företagets eller organisationens historia.

Andra organisationer ser sin historia som värdeskapande och förklarande för dess nuvarande verksamhet och identitet. Ett bra exempel på ett företag som integrerar sin historia med den nuvarande verksamheten är Arla.

När Arla lanserade de nya ekologiska ostarna Hova och Tidan förklarade företaget namnvalen utifrån Arlas historia. Hova syftar på mejeriet i Hova, Gullspångs kommun. Här var den uppfinningsrike mejeristen Sven Fenelius verksam.

För den nyfikne läsaren och ostkonsumenten ger Arla ytterligare länkar för att få reda på mer om ”ostinnovatören” Sven Fenelius verksamhet i allmänhet och hans projekt med tillverkningen av världens största ost 1955 i synnerhet.

Verksamheten i Hova är numera nedlagd och drivs sedan 1972 vid mejeriet i Götene (Resepraktikans sida, Arlas sida).

I samhället Tidan, Skövde kommun, fanns ett mejeri som började tillverka Fenelius innovation av fyrkantiga ostar. Senare flyttades verksamheten till Skövde mejeri. Detta mejeri lades ner 2016.

Arla utvecklade sin historiskt inriktade webbplats i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.

Lämna en kommentar

Kommentera