Resepraktikan har under ett antal år samlat på så kallade väggtallrikar eller samlartallrikar, dvs tallrikar som är avsedda för vägghängning eller för vitrinskåpet – inte för matbordet.

Huvuddelen av Resepraktikans samling består av tallrikar som avbildar platser. Det kan visas en kyrka; en berömd persons födelsehem; en idrottsplats; ett naturfenomen; eller någon annan plats som utgivaren anser ha tillräckligt högt affektionsvärde för någon att inhandla såsom minnesobjekt eller present.

Det finns även tallrikar som skildrar historiska händelser (som till exempel kungabröllop); porträtt av berömda personer; eller något annat av intresse för en specialinriktad publik. Ett sådant specialmotiv kan vara frimärken.

Bing & Grøndahl gav ut en serie årstallrikar ”Svenska frimärken” under drygt ett decennium med olika nyutgivna frimärken. På varje tallrik visades ett frimärke. På baksidan presenterades information om bland annat frimärkets konstnär och gravör. Tallrikarna i serien utgjorde ytor för förstorade reproduktioner av frimärkena.

Vid Den Kongelige Porcelænsfabrik i Köpenhamns 200-års jubileum 1975 gav danska posten ut två frimärken med porslinsfabrikens berömda serier ”Musselmalet” och ”Flora Danica”.

Kunglig Dansk gav därefter ut två tallrikar i sin minitallrikserie (diameter 8 cm) med jubileumsfrimärkena. Tallrikarna blev utställningsytor för de två frimärkena med porslinsmotiv. Kunglig Dansks porslinsföremål blev ett slags metatexter om sig själva.

Minitallrik med frimärksmotiv: ”Flora Danica”
Minitallrik med frimärksmotiv: ”Musselmalet”

Hur kan Kunglig Dansk ha funderat inför utgivandet av frimärkstallrikarna? Frimärkssamlaren N. Bernsand presenterar i ett mejl till Resepraktikan följande möjliga resonemang:

Vi firar att frimärksvärlden uppmärksammar oss för att göra tallrikar genom att göra tallrikar med frimärken som uppmärksammar att vi gör tallrikar.

Lämna en kommentar

Kommentera