Resepraktikan har under våren 2020 flyttat sin huvudbas från Nässjö på Småländska höglandet till Hästveda i skånska Göinge. Det känns alltid lite vemodigt att lämna en plats som man bott och trivts på, men detta kompenseras förhoppningsvis av den förväntan på nya äventyr som väcks av den nya bostadsorten.

Sista dagen i lägenheten tömdes källarförrådet på allsköns bråte, som ett berg av kartonger från olika inköp på Tradera. Några timmar senare var allt klart och det blev dags att sätta sig bakom ratten för avfärd söderut. Då dök ordföranden för bostadsrättsföreningen upp och ett avslutande tack-för-den-tid-som-varit-samtal kunde hållas i verkliga livet istället för via ett formaliserat elektroniskt brev.

Det visade sig att det fanns en sammanförande erfarenhet av Hästveda. För Resepraktikans reporter utgjorde Hästveda en ljusnande framtid. För ordföranden återupplivade Hästveda minnen från hans första dag på jobbet som lokförare.

Första arbetspasset för den nyutexaminerade lokföraren var tänkt att bestå av en grustransport till det närbelägna Forserum. Denna plan grusades dock av ett större oväder under föregående natt. De tillgängliga dieselloken i Nässjö dirigerades söderut längs den strömlösa stambanan. Grustransporten ställdes in och det första uppdraget blev istället att köra ett godståg ner till Malmö.

Resan söderut gick utan större problem, men på grund av att strömavbrottet orsakat stor oreda i tågtrafiken fick det södergående godståget vänta ett par timmar på mötesspåret i Hästveda. Lokföraren hade endast med sig ett par smörgåsar för att stilla hungern. Det var lagom för en kortare resa Nässjö – Forserum tur och retur, men otillräckligt för långa arbetstimmar längs Södra stambanan.

Mötespåret till vänster på Hästveda station

Det blev därmed nödvändigt med en provianteringsrunda på byn. Lyckligtvis hittade lokföraren en matbutik och kunde sedan spendera ett par timmar inne hos tågklareraren på Hästveda station. Därefter gick resan vidare.

Järnvägspersonalen är sedan länge bortrationaliserad på Hästveda station, men numera finns den mycket trevliga lunchrestaurangen Lokmästaren i stationshuset.

Restaurang Lokmästaren, Hästveda station

Lämna en kommentar

Kommentera