Solen börjar titta in, bäst att gå ut på en tidig morgonpromenad, innan det blir för varmt. Promenaden går till Riksrådsvägen.

I den kuperade skogsterrängen längs Riksrådsvägen planerades radhus som hyresbostäder för barnrika familjer. Efter omarbetning av stadsplanen blev det 144 radhus i fyra gårdsbildningar med lek-och grönytor i mitten. Arkitekten Léone Geisendorf, som arbetat hos Le Corbousier, fick tillsammans med maken Charles-Edouard Geisendorf uppdraget 1953 av Hyreshus i Stockholm AB (senare uppköpt av AB Svenska Bostäder). Det tre olika hustyperna är på 5-6 rum och kök, 105-120 kvm stora. Alla har öppen spis.

Radhus på Riksrådsvägen, Bagarmossen

Stockholms Stadsmuseum blåklassade området 2002. Det betyder att radhusområdet anses ha ett så stort kultur- och arkitekturhistoriskt värde att de i likhet med de flesta bygganderna i Gamla Stan (givetvis blåklassade) skall skyddas. 

I Stockholms översiktsplan från 1999 fastslås att: ”Riksrådsvägen i Bagarmossen är ett enhetligt radhusområde från 1950-talet och ett av stadens främsta exempel på modernistisk radhusbebyggelse”.

På hemvägen tar jag Kanslersvägen, korsar Drots- och Fogdevägen, fram till Stadsrådsvägen. Gatorna har ståtliga namn, gamla ämbetstitlar.  

Under promenaden såg jag endast en människa, men många koltrastar, flera ringduvor och ett antal skator och björktrastar.

Lämna en kommentar

Kommentera