Det var på dagen hundra år sedan Bror Karlsson (1888-1963) kom till Sibbhult.

Resepraktikan åkte till Sibbhult fredagen den 17 juli 2020. Det fanns ingen egentlig anledning till denna resa just detta datum, mer än att det var den första vackra dagen på ett bra tag samt att det var flera år sedan Resepraktikans senaste besök i Sibbhult. Alltså, Resepraktikans reporter tog sig med Skånetrafikens sommarkort via Osby och Broby till Sibbhult.

Sibbhult är en bruksort på 1400 invånare. Samhället växte fram kring järnväg, stenindustri och två glasbruk som etablerades på 1890-talet. Medan det redan från starten 1892 gick knaggligt för Sibbhults glasbruk, med nedläggning 1903, gick det bättre för Färeköps glasbruk från 1896 fram till slutet av första världskriget. Högkonjunkturen bröts, glasbrukets huvudägare kunde inte parera detta och gick i konkurs 1921. Glasbruket återuppstod 1922 som ett nytt bolag, men gick åter i konkurs 1928, denna gång definitivt.

Färeköps glasbruk bestod dock av flera delar. Från företagets armaturavdelning kom ett mycket livskraftigt verkstadsföretag att växa fram: Färe Armatur. Företaget gick från klarhet till klarhet under sin dynamiske chef Bror Karlsson. Han identifierade sig verkligen med företaget, vilket visades då han 1938 gifte sig med Lilly Scander. Det nygifta paret tog sig efternamnet Färe.

Bror Färe-byst utanför Sibbhults kyrka. Färe själv är begravd på Hjärsås kyrkogård.

Sedan Resepraktikans senaste resa hade en del om Sibbhults historia glömts, men inte Bror Färes och hans företags betydelse för Sibbhult. Minnesbysten som företagets tjänstemän skänkt till Färe på hans 70-årsdag, som är placerad vid Sibbhults kyrka, fanns kvar i minnet. Däremot förstod Resepraktikans reporter inte betydelsen av dagens datum: 17 juli.Varför fira 100 år just idag?

Bror Karlsson föddes i Moheda 1888, anlände till Sibbhult 17 juli 1920 för att påbörja sin anställning vid bruket. Resten är historia.

Jubileumsbanderollen hängde framför Sibbhults hembygdsförenings klubblokal, men både huset och dess omgivningar var helt folktomma denna hundraårsdag. Var var festen?

Svaret på denna uppföljningsfråga besvarades med ett meddelande på klubbstugans anslagstavla. Hundraårsfesten skulle hållas två dagar senare, söndagen den 19 juli.

Sibbhults hembygdsförenings två byggnader i industriområdet. I bakgrunden bruket.

Lämna en kommentar

Kommentera