Fotografering i 360° är kanske det ultimata formatet för dokumentation av omgivningar och sevärdheter. Detta är den första posten i en serie om 360°-fotografering.

360°-fotografering följer en välkänd teknisk trend där tekniken först utvecklas för en professionell marknad och där priserna oftast är så höga. Därefter följer med viss fördröjning lansering av tekniken till mindre kapitalstarka konsumenter av så kallade "early adopters".

Inom 360°-fotografering och filmande kan 2015 ses som ett startskott för tekniktrendens andra fas med prisvärda produkter för en första generation av priskänsliga amatörer och semiproffs.

En intressant aspekt av teknikutvecklingen för 360-kamerorna är mjukvarans betydelse. Ett vanligt problem för videofilmande är hur man hanterar skakningar och störningar vid kamerarörelser. Problemet har ofta hanterats med hjälp av fysiska hjälpmedel som optisk stabilisering. På digitala kameror har skakningar kunnat hanteras elektroniskt genom att ett antal extra pixlar "utanför" själva bilden har använts för att stabilisera bilderna.

På de senaste generationerna av mobiler och kameror sker stabiliseringen med hjälp av algoritmer. Skakiga filmer hanteras till exempel med hjälp av programmerad stabilisering av horisonten. Ett imponerande exempel på mjukvarubaserad stabilisering är 360-kameran Rylo, som lanserades i höstas med mjukvara för iOS och i mars 2018 för Android.

Filmen här nedanför innehåller bra exempel på hur instabila filmer tagna med Rylo förhåller sig till filmer som mjukvarustabiliserats. YouTube-filmen har gjorts av användaren The 360 Guy.

Den övre bilden med hunden är från Rylos webbplats