Värdet av att berätta om sin historia: Exemplet Arla

På webben finns två huvudinriktningar för en organisation eller företag att berätta om sin verksamhet: 1) Utgå från samtiden och fokusera berättelsen om organisationen på den nuvarande verksamhet. 2) Utgå från organisationens historia och berätta om den nuvarande verksamheten utifrån denna historia. I en del fall berättar organisationen möjligen om när verksamheten grundades och eventuellt […]