Resepraktikans blogg

Ett och annat

Kategori: Skolkartorna berättar

Skolkarta Lappland, Västerbotten, Norrbotten (1954)

Landskapskartan över norra Norrland är i skala 1:700 000. Norra Norrlandskartan innefattar tre landskap och två län. Landskapen Lappland, Norrbotten och Västerbotten organiseras i de två länen Norrbottens län och Västerbottens län med residensstäderna Luleå och Umeå. Luleå är även stiftsstad.

Kartan är ritad  efter samma principer som de andra kartorna i serien. Städer markeras med röda cirklar. Sevärdheter, riksintressanta platser, befolkningar, näringsgrenar och fenomen illustreras vid städerna eller ute i naturen.

Den vida naturen i Lappland illustreras med några djurarter. De viktiga gruvorna i Malmberget och Kiruna ritas ut. Bodens fästning illustreras med ett par kanontorn.

Lapplands samiska befolkning visas som renägare norr om Kiruna och som handlande på marknaden i Lycksele.

Kartan skiljer sig från de andra landskapskartorna genom att platser utanför de illustrerade landskapen markeras. Både Narvik i Norge och Tornio i Finland får vara med. Narvik är en mycket viktig utskeppningshamn för den svenska järnmalmen. Tornio utgör en del i ”dubbelstaden” Haparanda-Tornio och kan troligen hänvisas till under en diskussion om godtyckligheten i hur riksgränsen drogs mellan Sverige och Finland 1809. 

Skolkartans Värmland 1953

Den obligatoriska skolpliktens svenska skola använde olika typer av kartor till ämnet Sveriges geografi. Vissa landskapskartor kunde vara upp till två meter i höjd eller bredd.

Resepraktikan ropade in en Värmlandskarta från 1950-talet på en webbauktion. Denna karta ingick i en serie av landskapskartor där viktiga ekonomiska, infrastrukturella och kulturella platser presenteras med illustrationer.

Huvudfokus ligger på landskapets städer som utmärks med röda cirklar. Kring dessa cirklar finns illustrationer med stadens landmärken — ofta en kyrka och/ eller ortens viktigaste industri. Även mindre orter kan markeras med en fabrik eller annat landmärke.

Många platser på Värmlandskartan illustreras med industrier. Denna del av Sverige hade stora industrier inom bland annat gruv-, malm- och träbranscherna. Hjärtat i det industriella Värmland var Uddeholmsbolaget med huvudkontor i byn Uddeholm och ett mäktigt stålverk i Hagfors.

Värmland är dock kanske mest känt i Sveriges som ett berättelsernas landskap, vilket markeras med en liten illustration av Selma Lagerlöf, där hon skriver i sitt hem Mårbacka.

En intressant detalj i det numera till stora delar postindustriella Sverige är bilden på några glasprodukter vid det på sin tid kända Eda glasbruk. Det finns inte mycket kvar av detta bruk; byggnaderna har rivits och ersatts med köplador för den lukrativa handeln vid norska gränsen.

Filipstad illustreras med John Ericssons monumentala grav. 

Detaljbild av Värmlandskartan.