Vandring längs Lindökanalen i Norrköping

Norrköping är sedan lång tid en av Sveriges viktigaste hamnstäder. Verksamheten har dock hindrats av den besvärliga inseglingen genom Bråviken. Idén om att gräva en kanal genom Lindön har funnits i hundratals år, men det var först på 1900-talet som idén realiserades genom kanalbygget (invigd 1962). Vid bygget testades nya, framgångsrika sprängningsmetoder. Särskilt känd är […]