Nationalmuseum – reopen – refresh – reuse – recycle

Nyöppnade Nationalmuseum är sannerligen en upplevelse. Tidigare var konstverken i centrum och själva lokalerna hamnade trots sin storslagenhet i skymundan. Nu har utställningarnas rum fått distinkta karaktärer genom de uppseendeväckande färgvalen. Vissa färger följer den pompejanska paletten som går att finna till exempel på Thorvaldsens museum i Köpenhamn. Nationalmuseums regnbåge är dock bredare och uppvisar […]

Ett besök på Fotografiskas utställning: Tunbjörklandet – blicken från sidan

Ett besök på Fotografiska 2018, som börjar med en promenad från Slussen, innesluts i en särskild stämning när man passerar det tomrum till svalg där Slussens trafikapparat låg tidigare. Frånvaron av den kära trafikapparaten är stor och en vemodig-nostalgisk känsla infinner sig;  man förstår att det är endast genom fotografier och minnen som detta Slussentomrum […]