Resepraktiskans blogg är en kompanjon till huvudsajten resepraktikan.se, men bloggen tar ut svängarna mer,  både tematiskt och geografiskt.

Resepraktikan.se har en utgångspunkt från en något tillbakalutad betraktelse av världen, där enskilda platser ofta ses utifrån en geografisk kontext och utsträckning. På resepraktikan.se länkas oftast en platspost till en konkret koordinat.

Bloggen saknar en sådan omedelbar geografisk koppling, men konkreta platser spelar en stor roll även för texterna på bloggen.

Bloggens nuvarande huvudbild, som visas på alla poster och sidor, är ett tydligt exempel på en platsspecifik inramning, där det uppstår något oväntat för platsen eller betraktaren/ skribenten. Den oväntade händelsen kan vara så kort som ett ögonblick, men den kan även ta mer tid i anspråk.

Huvudbilden är från Espresso House Stortorget, Malmö. Betraktaren ser från djupet inifrån lokalen genom caféets stora fönster mot gatan.  Något oväntat inträffar – ett par dussin tomtar joggar förbi. Tomtarna lyckas fånga de flesta cafégästernas uppmärksamhet.

Fotografiet på den här sidan visar hur världen snurrar vid Inglinge hög utanför Växjö. Bilden uppkom av misstag.

Bloggen skrivs huvudsakligen av Kristian Nilsson under namnet admin. Kontakt: kristian@resepraktikan.se