Då och nu: Västgötegatans gatumålningar i Norrköping 2009/ 2018

En promenad längs Västgötegatan mot nordväst. En promenad som samtidigt innebär en resa tillbaka i tiden. Promenaden i den tvådelade bilden ovan börjar i disigt väder i juli 2018 och fortsätter vidare på gatan i strålande väder, september 2009. Inte bara vädret och ljusförhållandena gör färgerna tunnare och mer urvattnade i den vänstra bilden, utan […]

Visualisering av då och nu i stadsmiljön: Exempel från Karlskoga

Det har under åren getts ut många böcker som beskriver hur svenska städer såg ut förr och hur samma plats ser ut nu; ofta exemplifierat med en äldre bild före ”stadssaneringen” och en nytagen bild av författaren till boken.  Jämförelserna är kraftfulla och i de fall som en levande, mänsklig miljö har ersatts med kalla […]