Vårt land

Dalsland är ett Sverige i miniatyr. Redan landskapsblommans namn, förgätmigej, bidrar till att man inte glömmer sin vistelse där. Jag hade sett Otto Hesselboms ( 1848-1913) målning ”Vårt land. Motiv från Dalsland” från 1902 på nationalmuseet i Stockholm och ville se om verkligheten kunde överträffa  tavlan. Under en Dalslandsresa med mig som reseledare bodde gruppen […]

Nya turistguider i Dalsland

En lördag i juni var jag yrkesbedömare på avlutningsprovet för blivande dalslandsguider. I två terminer hade aspiranterna träffats varje lördag och söndag i Ed, där de hade haft sina föreläsningar. Nu var det dags för guidenämnden att bedöma deras kunskaper. Provet bestod av två delar: guidning i buss och guidning utomhus. Under bussfärden bedömdes mikrofonteknik, […]