Förändringar i Eksjö 2018: Turistbyrån och Lennarts konditori

Städer och samhällen utsätts för ständiga förändringar. Ibland kan förändringarna vara drastiska, som efter storskaliga rivningar eller en eldsvåda. Ibland kan förändringarna vara mindre men ändå ha en märkbar påverkan på stadslivet. Ibland har förändringen mer av en subtil karaktär. Förändringarna påverkar olika personer på olika sätt. En anmärkningsvärd förändring för någon kan vara kuriosa […]

Troll och oknytt längs Skurugata: En vandring ner i ravinen

Skurugata bortom Eksjö på vägen mot Ydre härad är ett resmål som kräver ett noggrant mått av förberedelser – både för kropp och själ. Den som letar finner förmaningar om kläder, proviant, temperaturskillnader och mentala förberedelser. Eksjö kommun delar med sig till synes lugnande ord om hur det förhåller sig med troll och andra för oss […]

Regementets dag 2018 Ränneslätt del III Karolinska musketerare och pikenerare

Detta är del III i en serie med fyra delar. Del I, del II, del IV Karolinerna från Smålands Karoliner förevisade även hur det gick till när musketerarna fick order från att ladda till att avskjuta sina musköter. Nedanstående bildspel visar att det ingick många moment i denna process. Infanteriregementena under Karl XII tid var […]

Regementets dag 2018 Ränneslätt del II Karolinskt artilleri och tross

Detta är del II i en serie av fyra delar. Del I, del III, del IV Under Försvarets dag 2018 i Eksjö demonstrerades det senaste inom modern militär teknologi, men den historiskt intresserade kunde även ta del av visningar om hur den svenska armén var uppbyggd under karolinertiden. Föreningen Smålands Karoliner har byggt tidstypiska vagnar […]

Regementets dag 2018 Ränneslätt, Eksjö del: I

Detta är del I i en serie med fyra delar. Del II, del III, del IV Våren har kommit till Eksjö och därmed även Regementets dag den 19 maj 2018. Med det omorganiserade försvaret heter dagen numera Försvarsdagen, då evenemanget består av ett samarbete mellan försvarsmakten och andra försvarsorganisationer samt Polisen. Under dagen kunde försvarsintresserade […]