Resepraktikans blogg

Ett och annat

Etikett: järnväg

Krokbornsparken Hällefors. Del 2: Vid järnvägs ände, parken i fjärran

Efter det dramatiska mötet med tåget vid Djurkyrkogården fortsatte Resepraktikan att följa järnvägsspåret.

Efter tio minuters vandring spärrade en grind av fortsatt följande av rälsen. Vi hade nått bruksområdets gräns.

Denna spärr utgjorde inte något större problem då det inte var bruket utan folkparken som var expeditionens delmål. Detta delmål kunde nu skönjas i fjärran.

Detta är andra delen i serien om Krokbornsparken i Hällefors: Del 1, del 3, del 4

Krokbornsparken. Ingång från järnvägssidan.

Hur förvaltas traditionen om Örebro – Nora som Sveriges första moderna järnvägslinje?

När järnvägsnostalgiker kliver av tåget i Örebro är sannolikheten stor att de tar och hälsar på bysten av tågpionjären Eugen von Rosen framför stationsbyggnaden.

Eugen von Rosen framför Örebro Centralstation

von Rosen kämpade för att få Sverige att ta till sig de nya spårbundna innovationerna från kontinenten. Det blev inte mycket av von Rosens storslagna planer för ett privatfinansierat stambanenät i Sverige, men hans idéer förverkligades till viss del genom de stora statliga satsningarna på 1850-talet och framåt.

Det var dock två privata initiativ i samverkan som kom att bygga den första, moderna järnvägen. Köping – Hult Järnväg (KHJ) tänkte binda samman sjötransporterna på Mälaren och Vänern med en järnvägsförbindelse från Köping vid Mälaren till Hult, en liten ort söder om Kristinehamn. Ett parallellt projekt tänkte förbättra transporterna mellan Nora och Örebro med en hästdragen järnväg.

KHJ:s planer realiserades bara till ungefär hälften med en utbyggd järnväg från Örebro via Ervalla, Frövi, Arboga till Köping. Statens Västra stambana gjorde en linje mellan Örebro och Hult överflödig. Med KHJ:s bygge av lokdriven bana reviderade det andra initiativet sina planer och koordinerade sitt projekt med KHJ. De byggde en lokdriven anslutning till KHJ i Ervalla. Den reviderade järnvägen fick namnet Nora-Ervalla Järnväg (NEJ).

Premiärtåget tuffade mellan Örebro och Nora den 5 juni 1856.

Det känns lite vemodigt, att trots att järnvägen finns kvar mellan Örebro och Nora så drivs det ingen reguljär passagerartrafik mellan städerna. Vill man åka till slutstationen för den första tågförbindelsen får man snällt kliva på länstrafikens komfortabla bussar (eller välja något annat icke-rälsbaserat transportalternativ) för att komma till Nora.

I Nora vårdas minnet av järnvägsepoken ömt. Den mycket aktiva föreningen Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ) har närmare 200 fordon och vagnar i sin ägo. På sommaren trafikeras olika stationer kring Nora med både rälsbuss och ånglok. Enligt föreningens webbplats finns även viljan till att åter börja trafikera banan ända bort till Bofors!

Nora station med NBVJ:s vagnpark till vänster och bussen till Örebro till höger.

Läs mer om Örebro Centralstation och Nora station på Resepraktikan.

Källa: Historiskt.nu om NEJ, Historiskt.nu om KHJ

Gotländska järnvägens historia

VHS är ett närmast bortglömt format och priserna har sjunkit så lågt att loppisar ofta inte längre anser det som värt att försöka sälja rullarna. Inlämnade kassetter hamnar direkt i återvinningkorgen. En del VHS-filmer behåller dock sitt värde och framsynta loppisar slänger inte dessa filmer, utan vet att det finns köpare till filmen.

En sådan VHS-film är Gotländska järnvägens historia från mitten av 1990-talet. Filmen gjordes av Jonas Nordberg och Putte Friberg på Visby Video-Produktion i Romakloster. Resepraktikan köpte den för 25 kronor på Erikshjälpens citybutik i Lund.

Filmen består av en 35 minuter lång historisk översikt om de smalspåriga järnvägarnas uppgång och fall på Gotland. Materialet består av gamla foton, 8 mm-filmer, 16 mm-filmer samt VHS-filmer. Berättare är Staffan Beijer.

Järnvägens historia på Gotland liknar utvecklingen i Skåne på så vis att utbyggnaden av landsbygdens järnvägar följer sockerindustrins utveckling. Järnvägarna drogs från sockerbetornas odlingsområden till sockerbruken. I Gotlands fall var det sockerbruket i Roma som blev den centrala knutpunkten för öns olika järnvägslinjer.

Slutet för de gotländska järnvägarna berodde på, liksom för en del skånska linjer, den ändrade transporten av sockerbetorna från järnväg till lastbilar. På Gotland avslutades betransporterna på järnväg i mitten av 50-talet.

Konkurrensen från bussar och bilar innebar att underlaget för persontransporter blev för litet. 1960 lades den sista järnvägen ned och spåren revs strax därefter upp.

Det enda som blev kvar från järnvägsepoken var ett minnesmärke i Roma som bestod av några meter räls med ett lok och ett par vagnar.

Föreningen Gotlandståget

Tåget började genast att förfalla och för att rädda det bildades föreningen Gotlandståget 1972. Planerna var större än att blott rädda tåget. Föreningen kunde köpa Hesselby station. Under de nästföljande åren rustades både station och stationsområde upp.

Föreningen utökade efterhand både lok- och vagnpark. En kilometerlång järnväg anlades. Slutstation blev under ett par decennier en legendarisk gammal ek.

Sedan VHS-filmens dagar har föreningen inte legat på latsidan och framför allt 2010-talet har medfört en storstilad utbyggnad av järnvägen! Läs mer på föreningens webbplats.

Läs mer om Hesselby station även på Resepraktikans webbplats.