Turistbyrån i Värmekyrkan i Norrköping lades ner 2018

Resepraktikan besökte den trevliga turistbyrån i Värmekyrkan under sommaren 2018. Det visade sig senare att det skedde under turistbyråns sista veckor. Med förändrade vanor för informationsinhämtande hos den moderna turisten ansåg kommunen att det var överflödigt med en central, kommunal turistinformation. Kontoret sålde mest biljetter till evenemang och olika typer av parkeringstillstånd. Turistbyrån ersätts med […]

Vem var och varifrån kom Kolingen? Södermalm eller Norrköping?

Albert Engströms mustiga persongalleri av Kolingen och andra karaktärer är djupt rotad i det gamla, slitna Södermalm i Stockholm. Engström bodde ett tag i ett numera rivet stenhus på Fjällgatan (denna del av gatan heter 2018 Mäster Mikaels gata)  och kunde blicka ner på Kolingens arbetsplats Stadsgården. Engström skriver i novellen Mitt första personliga sammanträffande med […]

En blomfluga som vägvisare

I Resepraktikans blogg är oväntade möten ett ofta återkommande tema. Det tycks inte finnas några egentliga begränsningar på hur det oväntade mötet kan utveckla sig. I detta exempel satt Resepraktikans reporter på balkongen i Sävsjö och läste Nationalencyklopedins artiklar om Norrköping. Dessa artiklar skulle sedan användas som komplement till motsvarande artiklar i Svensk uppslagsbok. Läsningen […]

Då och nu: Västgötegatans gatumålningar i Norrköping 2009/ 2018

En promenad längs Västgötegatan mot nordväst. En promenad som samtidigt innebär en resa tillbaka i tiden. Promenaden i den tvådelade bilden ovan börjar i disigt väder i juli 2018 och fortsätter vidare på gatan i strålande väder, september 2009. Inte bara vädret och ljusförhållandena gör färgerna tunnare och mer urvattnade i den vänstra bilden, utan […]

En stad av slott

En stad av slott (2002) är en personlig minnesbok om Norrköping av Majgull Axelsson. Boken ingår i Natur & Kulturs bokserie Resan. Axelsson återvänder genom hågkomster i tiden, men även rent geografiskt, till Norrköping –  den stad där hon i tre år arbetade som ung journalist i slutet av 1960- talet och i början på […]

Norrköping i våra hjärtan: En stad i förvandling. Del 2 Stadsförnyelsens tidsanda

Första delen av serien om boken Norrköping i våra hjärtan gav en kortare översikt av boken samt berättade om två områden i Norrköping som omvandlades mycket radikalt av stadsförnyelsen i Norrköping. Denna del diskuterar utifrån boken vilka skäl som användes som argument för dessa förändringar. Under perioden 1947-1970 revs i innerstaden 1930 hus, av dem […]

Norrköping i våra hjärtan: En stad i förvandling. Del 1

Kartan ovan visar den ungefärliga utsträckningen för stadsdelarna Fredriksdal och Saltängen. Den svarta linjen längs Packhusgatan markerar gränsen mellan Västra och Östra Saltängen. Detta är den första bloggposten i en serie om boken Norrköping i våra hjärtan. Boken Norrköping i våra hjärtan: En stad i förvandling (1984) är det mycket lyckade resultatet av ett samarbete […]