På vägen till fotografering av omtalad skylt i Nässjö

På Resepraktikan finns en post om en byggnad som ursprungligen restes som fabriksbyggnad för den på sin tid framstående textilfabriken Rang. Denna fabrik klarade likt större delen av den svenska textilbranschen inte av konkurrensen från låglöneländer. Fabrikskomplexet togs över av Nässjö kommun. 2018 beslöt sig kommunen för att byta ut de gamla skyltarna till nyare. […]