Resepraktikans blogg

Ett och annat

Etikett: tågresa

Anlända till Hallsberg med tåg. Lämna Hallsberg med buss.

Hallsberg är en av de viktigaste järnvägsknutarna i Sverige. Stationens betydelse förstärks av Sveriges största rangerbangård väster om själva stationen.

Resepraktikan dokumenterade rangerbangården från ett X2000-tåg som anlände från väster. Likt för många andra passagerare skedde ett byte i Hallsberg. Olikt många andra passagerare skedde detta byte inte till tåg utan till buss. Det var länge sedan det gick tåg till Askersund.

Videoinnehåll: Tåget anländer till Hallsberg. Fyra minuter med non-stop rangerbangårdaction.

Hallsbergs rangerbangård och järnvägsstation.

Det gavs några minuter till byte till Askersundsbussen. Nästa video börjar när bussen börjat åka parallellt med rangerbangården. Nu går färden mot väster.

Hallsberg stations rangerbangård sedd från ett bussfönster.

Det förekommer stora ombyggnadsarbeten i båda filmerna. Ombyggnaderna ska leda till ytterligare kapacitetshöjningar för stationen. Läs mer om Hallsbergs station på Resepraktikan.

Fånga platser i förbifarten

På Resepraktikan tillkommer platser av olika anledningar.  Intressanta platser letas upp eller upptäcks och dokumenteras. Det kan ske medvetet och planmässigt, men ibland dyker något helt enkelt upp i förbifarten.

En resa med tidiga morgontåget till Stockholm. Katrineholm svischar förbi — och där i flödet: Katrineholms nya vattentorn. Snabbt upp med kameran och platsen dokumenteras under ett kort ögonblick.

Om jag fått en reserverad plats på tågets andra sida hade det kanske dröjt länge innan Nya vattentornet blivit en plats på Resepraktikan.