Bräkne-Hoby Hobyskolan

Bräkne-Hoby Hobyskolan

I Bräkne-Hoby är det möjligt att på en och samma plats kunna se hur folkskolans och grundskolans utveckling har tagit sig uttryck under mer än 150 år.

Här finns byggnader från tiden från den första skolan 1844 till de senaste tillbyggnaderna från 1990-talet.

Skolkomplexet har ett så högt kulturhistoriskt värde att det ingår i Länsstyrelsen klassning av Bräkne-Hoby som ett riksintresse. Området beskrivs:

”Den från folkskolan kontinuerligt framvuxna grundskolemiljön, med tydliga årsringar och tidstypisk arkitektur, från skolväsendets olika utvecklingsstadier, samt dess rumsliga samband. Skolbyggnaderna från 1844, 1936, 1956 (två) och 1997.”

Portalsida: Bräkne-Hoby
Platsens koordinater: 56.22812,15.11835
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 3 november, 2018  
Externa länkar:
https://www.ronneby.se/forskola--skola/grundskola--grundsarskola/hitta-grundskola/hobyskolan.html

Berätta gärna något mer om platsen!