Platsens portalsida: Bromölla

Stationsbyggnaden är från 1999 då man flyttade Bromölla station några kilometer österut. Järnvägen trafikeras av Ösesundståg mellan Köpenhamn och Karlskrona. Blekinge kustbana (järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona) elektrifierades år 2007.

I vänthallen finns det mycket att se om områdets historia väldigt långt tillbaka i tiden. Den avdelning är en utställningshall, Havsdrakarnas hus.

Vid ingången stod 2019 en svart telefonkiosk med ett minibibliotek för den lässugna.

Gamla stationen finns kvar och är numera restaurang.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!