Platsens portalsida: Dalby

Stationsområdet befinner sig i ett Törnrosaliknande tillstånd. Visserligen har det inte gått några tåg här sedan 1980-talet. Det dyker dock upp planer och förhoppningar att åter knyta Dalby till Malmö och Lund och förhoppningsvis vidare mot Österlen och Simrishamn.

Dalby fick järnväg 1892 med Malmö-Tomelilla Järnväg (MöToJ) när bandelen Malmö – Dalby invigdes. Sträckan vidare till Tomelilla invigdes 1893. MöTöJ köpte upp Cimbrishamn-Tomelilla Jernväg (CTJ) 1896. Det nya bolaget fick ett nytt namn: Malmö-Simrishamn Järnväg (MSJ). 1910 stod en bibana mellan Dalby och Skartofta klar. 1911 färdigställdes banan till Bjärsjölagård. MSJ ändrade i samband med detta sitt namn till Malmö-Simrishamns Järnvägar.

MSJ förstatligades 1943. Persontrafiken mellan Dalby och Bjärsjölagård lades ner 1954, godstrafiken til Harlösa upphörde 1982. Persontrafiken Malmö – Tomelilla lades ned 1970 och därefter påbörjades även nedläggning av godstrafik och upprivning av räls.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!