Platsens portalsida: Degeberga

I Degeberga har kloka personer skapat en kombinerad brandstation och sporthall.

Brandstationen är en deltidsbrandstation som ingår i Räddningstjänsten i Kristianstads kommun. På kommunens webbplats står följande om brandstationen:

På vår deltidsstation i Degeberga är vi utrustade med bland annat släckbil, tankbil och vattencontainer. Här har vi en brandförman och fyra brandmän i beredskap.

I sporthallen bedrivs bland annat seniorgympa. Skytteföreningen Södra Gärds SKF har bedrivt luftgevärskytte i lokalerna sedan 1968. En större sporthall har byggts upp vid skolan.

Den thailändska flaggan visar att gatuköket Alex Thai Takeaway är verksamt som granne till brandstationen och sporthallen.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!