Platsens portalsida: Degeberga

Forsakar är som två helt olika platser om man utgår från kultur- eller naturaspekterna. I denna post utgår vi från Forsakar som ett besöksmål för den nöjeslystne. I en parallellpost poängteras Forsakars natur.

Forsakars förändring från en mystisk plats befolkad av allsköns väsen till en populärt utflyktsmål tog fart när järnvägen kom till Degeberga 1881. Det anlades dansbanor inne i ravinen och Forsakarsgården uppfördes för mat- och hotellgäster.

Dansbaneverksamheten upphörde i början av 1900-talet och de som ville dansa fick söka sig till Mörkevadsån och Hembygdsparken.

Entreprenörer kom även att betrakta potentialen med fallets energireserver och ett par dammar skapades för bland annat kvarnverksamhet.

Senare byggdes en träindustri vid ravinens utgång. Här anlades även Forsakarbadet som kunde ta tillvara spillvärme från fabriken.

Nu finns inte mycket kvar från de olika mänskliga projekten i ravinen. Naturen har fått återerövra de största delarna av naturreservatet. Badet har dock breddats och förlängts och har förblivit ett populärt utflyktsmål.

Det var lite oklart vid Resepraktikans besök 2020 om hur livaktig verksamheten var på Forsakarsgården. Kiosken vid parkeringen kändes övergiven.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!