Platsens portalsida: Degeberga

Forsakar är som två helt olika platser om man utgår från natur- eller kulturaspekterna. I denna post utgår vi från Forsakar som en plats i naturen. I en parallellpost poängteras Forsakars kultur.

Forsakar är primärt namnet på ett säreget naturfenomen, en avsats mellan de två delarna av det nedre vattenfallet i Forsakarbäcken. Bäcken gräver sig ner i landskapet, men en sträcka har bestått av hårdare mark och ett slags kar har bildats mellan fallen.

Forsakarbäckens dalgång kan betraktas från en särskild plattform som finns på ravinens södra sida.

Forsakarravinen kan besökas på olika vis. Antingen längs sidorna på båda sidorna ravinen. Då kan man från den norra sidan gå ut på de utstickande ravinkanterna som kallas Pysslingakyrkan och Pysslingaberget. En spektakulär upplevelse om man inte har höjdskräck. Ravinkanterna kan nås från både den nedre och övre parkeringsplatsen.

Det andra utforskningsalternativet är att ge sig in i själva ravinens botten och följa bäcken upp till det trolska nedre vattenfallet. Ravinbotten kan endast nås från den nedre parkeringen då man även passerar Forsakars simbassäng.

Bildgalleri

En promenad med Resepraktikan till nedre vattenfallet i Forsakar.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!