Platsens portalsida: Eksjö

Eksjö var länge tingsplats både för Eksjö stad och det omkringliggande Södra Vedbo härad. Häradet hade haft tingsplats i Eksjö, men det var först 1875 som ett för ändamålet specialiserat tingshus färdigställdes vid Tingshusgatan. Lokalerna blev snart för små och ett nytt tingshus (nuvarande tingsrätten) stod klart 1960, ritat av arkitektfirman Åkerlund. John Åkerlund bidrog till att fastställa häradsvapnet på fasaden. Förlagan var från 1558.

Rådhusrätten stod husvill efter den stora branden 1856. Ett nytt rådhus stod klart 1862. Rådhuset är numera Stadshotell. Rådhusrätten drogs in 1940 och Eksjö blev en del av Södra Vedbo tingslag. 1948 slogs Södra och Norra Vedbo samman till en gemensam domsaga. Tingsstället i Tranås blev dock kvar även efter tingsrättsreformen och lades ner först 1991.

Eksjö tingsrätt bildades vid tingsrättsreformen av Norra och Södra Vedbo domsaga samt Njudungs domsaga. Av Njudungs tingställen lades Sävsjö ner 1971 och i Vetlanda några år senare.

Under den stora vågen av sammanslagningar av tingsrätter och domsagor i början på 2000-talet var Eksjö tingsrätts framtid hotad. Faran undanröjdes i början av 2010-talet – för den här gången. Numera tillhör Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner Eksjö tingsrätts domsaga.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!