Hoppa till verktygsfältet
Platsens portalsida: Emmaboda

Emmaboda station är en järnvägsknut som binder samman Växjö, Kalmar samt Karlskrona. Emmaboda ligger mittemellan dessa stationer på ett avstånd av 57 kilometer.

Under järnvägsbyggnadsepoken diskuterade företrädare för länshuvudstäderna Kalmar, Karlskrona och Växjö hur städerna skulle kunna knytas samman och även ansluta till stambanan i Alvesta. Efter några års diskussion kom företrädarna fram till att bygga en sammanbindningspunkt vid Emmaboda.

Byggandet genomfördes av två separata järnvägsbolag. Kalmar Järnvägars (KJ) linje Kalmar-Emmaboda invigdes 1874. Samma år tillkom även Karlskrona-Växjö järnväg (CVJ). Emmaboda band nu samman de tre länshuvudstäderna. Båda företagen inlemmades i SJ på 1940-talet.

Emmaboda har behållit sin roll som knutpunkt in i modern tid. Numera trafikerar SJ:s regionaltåg, Öresundstågen och Krösatågen stationen.

Framför stationen står ett hjul till minne av Kalmar Järnvägs hundraårsjubileum 1974. På stationen finns en hamburgerrestaurang samt i väntrummet ett skåp med turistinformation.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Sök på Respraktikan:

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!