Hoppa till verktygsfältet
Platsens portalsida: Enköping

Enköping är en av de orter som överlevde de stora förbandsnedläggningarna i riket efter det kalla krigets slut.

Försvarsmakten kom till Enköping när Göta pansarlivgarde (P 1) etablerades norr om staden. Regementets namn ändrades 1963 till Göta livgarde.

Göta livgarde avvecklades 1980 och i dess ställe omlokaliserades Upplands regemente (S 1) och Arméns stabs- och sambandsskola från Uppsala garnison. Delar av livgardet överfördes till Södermanlands regemente (P 10) i Strängnäs.

2006-2007 omorganiserades S 1 och ersattes av Ledningsregementet som fortfarande är verksamt på garnisonen.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!