Platsens portalsida: Enköping

Franciskanorden anlade ett kloster i Enköping på 1200-talet. Klostret låg urspungligen på on Tryggön sedemera Klosterön i Mälarviken, men landhöjningen medförde att ruinerna numera ligger på fastlandet.

Reformationen medförde att klostret stängdes. Klostret revs på 1600-talet.

Det genomfördes arkeologiska utgrävningar på 1900-talet. Murarna frilades, men hela anläggningen fylldes 1984 med jord igen. Det går därmed inte att uttyda särkilt mycket av ruinerna längre.

I anslutning till ruinerna ligger Klosterparken.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!