Platsens portalsida: Eskilstuna

Med den högtidliga invigningen av Oxelösund-Flen-Västmanlands Järnväg (OFWJ) 2-3 september 1877 fick Eskilstuna fick sin första järnvägsförbindelse. Järnvägen band samman Eskilstuna med länshuvudstaden Nyköping samt via Flen med stambanorna till Malmö, Göteborg och Stockholm.

För järnvägsbolaget var det möjligheten att transportera trävaror – men framför allt Bergslagens järnmalm – till den huvudsakligen isfria hamnen i Oxelösund som utgjorde projektets ekonomiska incitament.

Tillträde till Bergslagens malmfält skedde genom att järnvägen delade sig i Rekarna strax väster om Eskilstuna. Ena ”hornet” anslöt till Köping-Hults Järnväg (KHJ), (från 1890 Örebro-Köpings Järnväg (ÖKJ)) i Valskog, medan det andra ”hornet” svängde av norrut via en en bro (modern svängbro från 1925) över Kvicksund till Kolbäcks station vid Stockholm-Västerås–Bergslagens Järnvägar (SVB).

Från Frövi norr om Örebro verkade Frövi-Ludvika Järnväg (FLJ). Längs denna järnväg fanns flera malmfält med Grängesberg i spetsen.

Det var uppenbart för OFWJ, ÖKJ och FLJ att bolagen gynnades av ett nära samarbete. Detta samarbete fördjupades när bolaget TGO bildades 1897 för att äga och driva dessa företag under ett paraply. Huvudkontoret för de samordnade järnvägsbolagen placerades i Eskilstuna. Bolagen slogs definitivt samman till ett företag 1931: Trafikaktiebolaget Grängesbergs- Oxelösunds Järnvägar (TGOJ).

Det skulle dröja till 1895 innan Eskilstuna fick en direkt järnvägsförbindelse österut till Södertälje och Stockholm. Detta år påbörjade Norra Sörmlands Järnväg (NrSlJ) sin verksamhet mellan Eskilstuna och Södertälje.

NrSlJ utvecklade järnvägsnätet i och kring Eskilstuna med två stationer: Eskilstuna södra och Eskilstuna norra, som båda låg öster om Eskilstunaån. Väster om ån och Eskilstuna central byggde bolaget banan vidare till industriområdet Nyby bruk väster om Torshälla. Under perioden 1899-1933 gick banan fram till Mälarbadens hamn.

Eskilstunas järnvägar överlevde NrSlJ:s förstatligande 1931 samt samarbetsåren mellan TGOJ och SJ fram till TGOJ:s förstatligande 1978.

Ägandet av industrispåret mellan Folkesta och Nyby bruk övergick vid årsskiftet 2019-2020 från statliga Transportverket till Eskilstuna kommun.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!