Platsens portalsida: Eskilstuna

Fors kyrka ger ett lite snett och vint intryck. Det beror sannolikt på att kyrkan är byggd på inte helt fast mark längs Eskilstunaån vid Tunafors.

Kyrkan räddades under 1600- och 1700-talen från rivning genom donationer från den förmögna släkten Lohe, som bland annat haft Åkers styckebruk i sin ägo. Församlingen visade sin tacksamhet genom att låta släkten Lohe få bygga ett gravkor i kyrkan.

Kyrkans historia kan spåras tillbaka till S:t Eskil som lät bygga kyrkan i mitten av 1000-talet. Efter Eskils martyrium byggdes en ny kyrka och kloster kring minnet av honom. Klostret låg ungefär vid dagens Slottsskolan.

Under reformationen stängdes klostret. Både klostret och kyrkan revs bland annat för att förse Vasakonungarna med byggmaterial till uppförandet av slottet Eskilstuna hus.

Fors kyrka förblev under lång tid den enda stadskyrkan i Eskilstuna, men tjänstgjorde dessutom som landsförsamlingens kyrka. Det skulle dröja till 1929 med invigningen av Klosters kyrka innan Svenska kyrkan hade två kyrkor i Eskilstuna stad.

Tåg på väg in eller ut från Eskilstuna centralstation passerar Fors kyrka via Svealandsbanans bro över Eskilstunaån.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!