Hoppa till verktygsfältet
Platsens portalsida: Eskilstuna

I Eskilstuna heter stadens stora torg Fristadstorget. Det har det gjort sedan 1907 då torget fick sitt nuvarande namn. Innan dess hette torget Rinmanstorg efter Sven Rinman, fristadsdirektör och bergsråd. Rinmanstorg var emellertid inte det ursprungliga namnet på torget. Fram tills 1867 hade torget hetat Fristadstorget.

Torget planlades ursprungligen i Jean de la Vallés stadsplan från år 1658. Det historiska Eskilstuna låg öster om De la Vallés stad i Gamla staden öster om ån och Nya staden väster om ån fram till nuvarande Gymnasistgatan vid torget.

Det historiska centrumet låg öster om ån längs Köpmangatan och Rådhustorget, men området kring Fristadstorget fick över tid allt viktigare roll, vilket slutligen bekräftades när det nybyggda stadshuset invigdes 1897 vid Fristadstorgets södra sida. Då hette torget som nämnts Rinmanstorg.

I slutet av 1800-talet uppfördes stadens saluhall en liten bit framför norra sidan av torget. Den förblev kvar till 1938 då verksamheten flyttade till nybyggda lokaler vid hörnet Rademachergatan-Careliigatan.

Saluhallen på Fristadstorget
Saluhallen 1887-1938, i folkmun kallad Sillagaraget, på Fristadstorget. I bakgrunden till vänster Eskilstuna-Kurirens tidningshus 1896-1952. “EM 884 – Affärsbyggnad,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 januari 2020, Länk


Under årens lopp har oansenligare byggnader gett vika för storstilade bankpalats och offentliga byggnader som Skandinaviska Banken (1910), arkitekt E Stenhammar samt Sparbankshuset och Telegrafhuset, båda ritade av Aron Johansson och uppförda 1914-16.

Eskilstuna-Kuriren hade redan 1896 byggt sitt första tidningshus på granntomten till den tjugo år senare uppförda Telegrafen. 1952 kunde tidningen flytta in i ett nybyggt tidningshus tvärs över gatan vid hörnet av Nybrogatan och Rademachergatan.

Fristadstorget Eskilstuna bild tagen mellan 1942 och 1961
Det saneringsmogna kvarteret Vågskålen ses till höger om Fristadstorget på flygbilden som tagits mellan 1942 och 1961. “EM VY181 – Torg,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2020, Länk.

När tidningen flyttat ut fick ägaren Folksam riva det gamla huset och uppföra ett modernistiskt verk som allmänt kom att kallas Folksamhuset.

Fristadstorget 1961
Fristadstorget betraktat från Stadshuset. Den vita baracken mitt på torget var tänkt att innehålla de butiker som skulle bli husvilla under den kommande rivningen av kvarteret Vågskålen.
“ESA 1008-12 – Utsikt från Stadshuset, Eskilstuna 1961,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2020, Länk

En märkbar förändring på torget sedan flygfotot är att gamla Eskilstuna-Kurirens hus ersatts av Folksamhuset. På 1960-talet beslöts att den sida av torget som till viss del fortfarande hade lägre och äldre hus skulle bytas ut till byggnader i en helt annan skala. Kvarteret Vågskålen fick nytt innehåll kring det nybyggda Kungsplan.

Själva torget har genomgått större ombyggnader under 1980-talet samt en omprofilering som blev klar 2014. I samband med detta invigdes konstverket Pin Point av Olov Tällström.

Det har funnits offentlig konst på torget sedan tidigare. Ivar Johnssona Arbetes ära och glädje invigdes 1942 framför stadshuset. Axel Ebelings Smederna placerades i anslutning till torget torget vid korsningen för Rademacher- och Nybrogatan.

Resepraktikans första besök på torget var under den soliga september 2018. Det andra besöket skedde i januari 2020 precis innan Tjugondag Knut – julgranen och julpyntet hade därmed inte hunnit kastas ut.

För den som inte kan få nog av att betrakta Fristadstorget finns kommunens ständigt uppdaterade webbkamera att tillgå.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!