Platsens portalsida: Eskilstuna

Av gamla brandstationen vid ån mellan teatern och badhuset med adressen Drottninggatan 1 finns inte mycket kvar. Brandkåren hade tidigare sedan stadshusbygget blev klart 1897 varit baserad i en flygelbyggnad längs Nygatan.

1919 flyttade brandkåren till nya lokaler vid hörnet Drottninggatan/ Hamngatan. Dessa lokaler blev efterhand allt otidsenligare. Den vackra byggnaden ersattes av ett funktionalistiskt bygge 1972.

Gamla brandstationen innan 1970 i Eskilstuna
“ESA 397-3 – Brandstation, Hamngatan, Eskilstuna, 1955,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 januari 2020, Länk
Notera brandbilen under utryckning från brandstationen till vänster.

Inte heller den funktionalistiska byggnaden levde upp till tidens krav och brandkåren flyttade 2006 från det trånga centrum till logistiskt bättre placerade lokaler vid Sundbyvägen på andra sidan ån.

Gamla brandstationen Eskilstuna
“EM VY831 – Brandstation, Eskilstuna,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2020, Länk

Gamla brandstationen fick stå kvar några år innan garagen revs 2012 och ersattes med bostäder.

Av någon märklig anledning kan man i Google gatuvy återupptäcka hur en liten bit av Drottninggatan såg ut 2010, dvs innan rivningen. Gatuvyerna runt omkring är från 2017.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!