Platsens portalsida: Eskilstuna

Otar Hökerberg ritade kyrkan som stod färdig 1929. Namnet Klosters kyrka hänvisar till Johanniterorden som var verksam i Eskilstuna under medeltiden.

Johanniterklostret grundades i troligen i slutet av 1100-talet för att ära den engelske missionären Eskil som stenades till döds i Strängnäs 1080. Efter mordet hade Eskil burits hem till Tuna. En kyrka restes på platsen där Eskils kropp lades ner. Klostret som byggdes upp kring kyrkan låg en bit sydost om nuvarande Klosters kyrka ungefär där Slottsskolan finns idag.

Det kan tyckas logiskt att Klosters kyrka hade namngivits efter Eskil. Den ursprungliga kyrkan hade rivits ner tillsammans med klostret.

Ett skäl till att kyrkan inte namngavs Sankt Eskil berodde på att Eskilstuna Missionsförsamling hade 1901 byggt sin församlingskyrka Sankt Eskilskyrkan vid Nybrogatan mittemot Klosters kyrka på andra sidan ån. Denna kyrka revs på 1960-talet efter att församlingen byggt en ny kyrka 1961 med samma namn på Båtsmansgatan i stadsdelen Nyfors.

Den äldsta kyrkan i Eskilstuna är Fors kyrka vid Enköpingsån.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!