Hoppa till verktygsfältet
Platsens portalsida: Eskilstuna

Eskilstuna konstmuseum slog upp portarna till sina nya lokaler 2006. Invigningstalare i Munktells gamla kugghjulsverkstad var förre kulturministern Bengt Göransson.

Anledningen till att hela gamla Munktellområdet kunde öppna upp för nya verksamheter var att Volvo flyttade ut till lämpligare lokaler i ett industriområde utanför stadens centrum. Lär mer om industriområdets historia på Munktellmuseet.

Konstmuseet hade tidigare sedan 1937 funnits i den gamla lasarettsbyggnaden i Nyforområdet på adressen Kyrkogatan 9. Konsthallen drev av Eskilstuna konstförening till 1948 då de donerade sina samlingar till Eskilstuna stad.

I konstmuseets samlingar finns enligt museets webbplats: ”Museets samling består främst av svenskt 1900-talsmåleri, men innehåller även verk från 1600-talet fram till idag. […] Svenskt barnbildarkiv – ett fullvärdigt forskningsarkiv med över 650 000 barnbilder.” Dessutom ansvarar museet för Eskilstuna kommuns depositionskonst, med mer än 5000 verk.

Snett utanför det industrihistoriskt intressanta kulturmuseet (med fasaderna ritade av Cyrillus Johansson 1917) står en rådvill vaktkur. Dess uppgift var att kontrollera in- och utpasserande, men det finns inte några tydliga gränser att bevaka längre.

Kuren har förlorat sin ursprungliga funktion och kan betraktas som en arkitekturhistorisk relik och/ eller – med sin närhet till konstmuseet – som en arkitekturhistorisk installation.

Mittemot kontmuseet huserar Eskilstuna folkhögskola i en likaledes vacker industribyggnad.

Bildgalleri

Eskilstuna konstmuseum har på sin YouTube-kanal lagt ut en film om Jasmine Cederqvists konstprojekt Enchanted forest, som sedan 2019 blivit ett permanent kontverk på Årby friluftsområde. Med hjälp av frivilliga medhjälpare och utgallrade träd skapade Cederqvist ett slags visuella rotsystem.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!