Platsens portalsida: Eskilstuna

Kungsplan i Eskilstuna är ett intressant exempel på den svenska stadplaneringsfilosofin om att ”sanera” äldre bebyggelse och omvandla dessa ofta historiskt gamla miljöer till en modernism som inte avslöjar att platsen kan ha haft bebyggelse sedan hundratals år.

Fristadstorget Eskilstuna bild tagen mellan 1942 och 1967
Det ”saneringsmogna” kvarteret Vågskålen ses till höger om Fristadstorget på flygbilden som tagits mellan 1942 och 1961.
“EM VY181 – Torg,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2020, Länk.

Stora delar av kvarteret Vågskålen vid Fristadstorget utsågs till saneringsobjekt och revs under 1960-talet. Saneringsideologin vurmade för att den moderna medborgaren skulle kunna ta sig till de nysanerade stadskärnorna med bil.

Denna ideologi gäller sannerligen för Kungsplan. Det är enkelt att sitta i bilen hela vägen in till hjärtat av kvarteret Vågskålen, där det fanns parkeringsplatser så bilisten med ett kvickt hopp ur bilen kan uträtta sina ärenden och sedan ge sig av mot nya äventyr.

Det finns fyra huvudingångar till Kungsplan. Först och främst bilinfarten från Kriebsengatan. Därefter den breda passagen från Fristadstorget. En smalare passage, Kungspassagen, med småbutiker sammanbinder Kungsplan med Kungsgatan. Slutligen finns Riopassagen som troligen är en utgång från biografen Rio.

Kartan ovanför är tagen 180° annorlunda jämfört med det gamla flygfotot. Kvarteret Vågskålen ligger nu till vänster om Fristadstorget.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!