Platsens portalsida: Eskilstuna

Eskilstuna och Torshällakanal var ett kanalprojekt som gjorde Torshälla och Eskilstuna farbara till och från Mälaren. Två slussar stod färdiga i Torshälla 1860, vilket möjliggjorde fartygstrafik till Munktells verkstadsområde.

Några år senare byggdes (1865) även en sluss vid Faktoriholmarna för att fartyg skulle nå fram till centrala Eskilstuna vid Rådhustorget och Hamntorget/ Smörtorget.

Med järnvägsbyggena förlorade kanalen sin betydelse. Trafiken lades ned 1956. Då började även fasta broar byggas i Eskilstuna med låg brohöjd på dryga metern.

I början av 2000-talet genomfördes en del justeringar av broarna vilket ledde till att låga passagerarbåtar åter kunde trafikera Eskilstuna och Torshälla med Mälaren.

Redan på 1500-talet hade Sveriges första större kanalbygge påbörjats. Kanalen grävdes under åren 1596 – 1610 för att binda samman Hjälmaren via Eskilstuna och Torshälla med Mälaren. Resultatet blev Karl IX:s kanal som ganska omgående började förfalla på grund av bristande underhåll. Efter några decennier var slussarna bortom räddning och Eskilstuna blev åter isolerat både från Mälaren och Hjälmaren.

Sjötrafiken mellan Hjälmaren och Mälaren kom att lösas med en ny kanal med annan sträckning som band samman de två sjöarna via Arbogaån.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!